[sacred] А у Марта-то губа не дура...

Daniel S denex_0303 на yahoo.com
Пн Фев 11 11:23:35 MSK 2008


da ne che go vy ///dazhe jcen hjrjsha i priyatnya...vidno ne sterva )))

  > õÖÅ ×ÙÛÌÁ. á ×ÏÏÂÝÅ ÎÁÄÏ ÅÇÏ Ó áÌÓÕ ÐÏÚÎÁËÏÍÉÔØ.

áÌÓÕ - ÍÁÔØ-ÇÅÒÏÉÎÑ. ÷ÒÑÄ ÌÉ íÁÒÔÕ ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÅÓÎÏ. :-)


       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.


Подробная информация о списке рассылки DM